Uuringu "Väärtuste süsteem" tulemused
Respondentide statistika:
Kokku osalejaid:
50
Mees: 7
Naine: 43
Keskmine vanus: 26.9 aastaid
Tulemuste kokkuvõte
1. Haridustase
Valida: kõik mitte ükski
Algkool 7 bar1bar2  14%
Keskkool 23 bar1bar2  46%
Bakalaureus 14 bar1bar2  28%
Magister 5 bar1bar2  10%
Doktor 1 bar1bar2  2%
Algkool 7 bar1bar2  14%
Keskkool 23 bar1bar2  46%
Bakalaureus 14 bar1bar2  28%
Magister 5 bar1bar2  10%
Doktor 1 bar1bar2  2%
Total answers 50  
2. Töökogemus
Valida: kõik mitte ükski
Ei ole töökogemust 15 bar1bar2  30%
1-2 aastat kogemust 8 bar1bar2  16%
3-5 aastat kogemust 9 bar1bar2  18%
5-10 aastat kogemust 8 bar1bar2  16%
10 aastat ja rohkem 10 bar1bar2  20%
Ei ole töökogemust 15 bar1bar2  30%
1-2 aastat kogemust 8 bar1bar2  16%
3-5 aastat kogemust 9 bar1bar2  18%
5-10 aastat kogemust 8 bar1bar2  16%
10 aastat ja rohkem 10 bar1bar2  20%
Total answers 50  
3. Abielustaatus
Valida: kõik mitte ükski
Abielus, lapsed 9 bar1bar2  18%
Abielus, lapsi pole 4 bar1bar2  8%
Elan tüdruksõbra / poissõbraga 17 bar1bar2  34%
Lahutatud 1 bar1bar2  2%
Muu 19 bar1bar2  38%
Abielus, lapsed 9 bar1bar2  18%
Abielus, lapsi pole 4 bar1bar2  8%
Elan tüdruksõbra / poissõbraga 17 bar1bar2  34%
Lahutatud 1 bar1bar2  2%
Muu 19 bar1bar2  38%
Total answers 50  
Muud vastused:
 • emaga
 • Olen liiga noor
 • vabaabielu
 • Vallaline
 • vallaline
 • Elan vanematega
 • kooli laps
 • pole abielus
 • vabaabielus
 • vallaline
 • Üksik
 • vanemad
 • Vaba
 • Vaba
 • Just mahajäetud
 • olen alaealine
 • vallaline
 • vallaline
 • vallaline
4. Hinnake, mida hindate kõige rohkem oma elus (1 - kõige tähtsam; 8 - vähima tähtsusega.)
Koht Punktid
Pere 1 103
Armastus 2 155
Sõbrad 3 178
Karjäär 4 222
Raha 5 250
Füüsiline atraktiivsus 6 262
Võim (ühiskondlik staatus) 7 300
Religioon 8 330
Koht näitab vastusevariandi olulisust. Kõrgeima koha võtab kõige olulisem vastusevariant. Punktid on vastuste kogusumma selle vastuse jaoks. Kõige olulisemal vastusel on kõige vähem punkte. Kõige vähem olulisemal vastusel on kõrgeim punktide arv.
5. Seks on minu elus
Vähetähtis bar1bar2 Väga tähtis
6.5 / 10
51 Respondentide hulgas on keskmine vastus 6.5 (skaalas 1 kuni 10).
6. Teistes inimestes väärtustan kõige enam:
Koht Punktid
Ausust 1 98
Lojaalsust 2 133
Loogikat ja intelligentseid oskusi 3 149
Edukust karjääris 4 207
Füüsilist atraktiivsust 5 210
Raha 6 253
Koht näitab vastusevariandi olulisust. Kõrgeima koha võtab kõige olulisem vastusevariant. Punktid on vastuste kogusumma selle vastuse jaoks. Kõige olulisemal vastusel on kõige vähem punkte. Kõige vähem olulisemal vastusel on kõrgeim punktide arv.
7. Usun, et
Oman mõju suurema osa asjade ja sündmuste üle oma elus 24 bar1bar2  48%
Minu elukäiku mõjutavad kõrgemad jõud ning ei ole mõtet midagi planeerida ja muuta üritada 4 bar1bar2  8%
Minu elukäiku mõjutavad kõrgemad jõud, kuid suudan neid muuta kui ma seda tõesti tahan 22 bar1bar2  44%
Oman mõju suurema osa asjade ja sündmuste üle oma elus 24 bar1bar2  48%
Minu elukäiku mõjutavad kõrgemad jõud ning ei ole mõtet midagi planeerida ja muuta üritada 4 bar1bar2  8%
Minu elukäiku mõjutavad kõrgemad jõud, kuid suudan neid muuta kui ma seda tõesti tahan 22 bar1bar2  44%
Total answers 50  
8. Tavaliselt hindan ennast ja teisi inimesi nii:
Valida: kõik mitte ükski
Mina olen hea aga teised inimesed on halvad 2 bar1bar2  4%
Mina olen halb aga teised inimesed on head 6 bar1bar2  12%
Mina olen hea ja teised inimesed on head 38 bar1bar2  76%
mina olen halb ja teised inimesed on samuti halvad 4 bar1bar2  8%
Mina olen hea aga teised inimesed on halvad 2 bar1bar2  4%
Mina olen halb aga teised inimesed on head 6 bar1bar2  12%
Mina olen hea ja teised inimesed on head 38 bar1bar2  76%
mina olen halb ja teised inimesed on samuti halvad 4 bar1bar2  8%
Total answers 50  
9. Vaata pilti, mida räägivad silmad inimese kohta?
img/ee/user_q7/200018473_sm.jpg
Õnneliku inimese silmad 23 bar1bar2  46%
Kurva inimese silmad 22 bar1bar2  44%
Ei oska öelda 5 bar1bar2  10%
Õnneliku inimese silmad 23 bar1bar2  46%
Kurva inimese silmad 22 bar1bar2  44%
Ei oska öelda 5 bar1bar2  10%
Total answers 50  
10. Minu jaoks on olulisem:
Järgida südant 30 bar1bar2  60%
Järgida mõistust 20 bar1bar2  40%
Järgida südant 30 bar1bar2  60%
Järgida mõistust 20 bar1bar2  40%
Total answers 50  
11. Milliseid väärtusi väärtustatakse sinu meelest tänapäeva ühiskonnas?
1) Raha
2) raha, tarbimine
3) karjääri
4) valida on parem :D
5) Paljud peavad oluliseks sotsiaalset staatust ja karjääri, samuti väljanägemist ja majanduslikku edukust. Loomulikult on olulisel kohal ka sõbrad, kuid tihtipeale peetakse sõprust iseenesestmõistetavaks ja sõpru-tuttavaid nö võimaluseks lõbusalt aega veeta. Väärtushinnngud erinevad sõltuvalt vanusest või elukohast (Tallinn vs maapiirkonnad).
6) raha, kinnisvara, seks, välimus
7) raha , jõukust jne ..
8) raha, edu, töö, meedia tähtsust/võimu - ülehinnatakse

pere ja tervist, lapsed ja noored on tulevik - alahinnatkse
9) ühiskondlikku staatust, raha
10) eitea .
11) karjääri, raha, väljanägemist
12) Raha , välimus , karjäär
13) Raha, võimu
14) Raha
15) mõistust ja enesekehtestamise oskust, läbilöömisevõimet, sihti elus
16) ei oska öelda
17) liialt palju hinnatakse materiaalsust ja ametipositsiooni
18) Ei oska öelda
19) pinnapealsust
20) raha

kuulsust

asju

seksi
21) ei tea
22) võimu
23) liiga palju väärtustatakse raha.
24) Ausus, Täpsus
25) materiaalseid väärtusi
26) -
27) raha
28) Raha.
29) Liiga palju domineerib materjalism ja tarbimiskultuur. Elu tõelistest väärtustest ollakse urbaniseerunud ühiskonnad paljuski võõraks jäänud. See ei ole muidugi absoluutne ja endiselt leiab kindlalt kahe jalaga maa peal olevaid inimesi, kes massi manipulatsioonidel ei lase end mõjutada.
30) Raha ja Seltskonda
31) Karismaatilisus; Raha; Võim; Perekond; Ettevõtlikus.
32) võim, raha, karjäär, pere
33) naisi
34) pealiskaudseid
35) raha
36) Materiaalseid
37) Väärtused on erinevad, aga mulle tundub, et klassikaliselt olulisi väärtusi nagu perekond, armastus ja lähedus, on inimeste seas millegi pärast soiku vajunud
38) Ei tea
39) Karjäär, edukus. Ilma selleta oled sa 0.
40) populaarsust, rahakotipaksust, välimust
41) Pere, raha, positsioon ühiskonnas, sõbrad
42) fhfdg
43) Edukust nii töös kui suhetes, raha
44) Raha, võim ja nende puudumisel armastust.
45) Ühiskond liikus üsna jõudsalt sinna suunas, et esikohale seati (vähemalt näiliselt) perekond, otsiaalsed suhted, ühiskondlikkus ja roheline mõtlemine. Majanduskriisiga on paratamatult muutunud ka prioriteedid - ei saa mõelda maailma parandamisele ja vaimsele harimisele, kui kõht on tühi. Arvan, et tänapäeva maailmas väärtustatakse kahjuks võimu, prezdiisi, tutvusi ning materjaalseid väärtusi. siiski tuleb mainida, et üha olulisemaks on aastate jooksul muutunud töö kõrval ka vabaaeg ja selle sisustamine ning perekondlikud värtused.
46) Raha

Karjäär

Rikkus
47) raha ja karjääri ja haridust
48) teadmised, karjäär, raha; sõpruskond
49) karjäär ja raha ja võim
50) karjäär, raha, sõltumatus
12. Millisel pildil tunned tugevamat armastust?
img/ee/user_q8/200018473_sm.jpg 34 bar1bar2  68%
img/ee/user_q8/200018474_sm.jpg 16 bar1bar2  32%
img/ee/user_q8/200018473_sm.jpg 34 bar1bar2  68%
img/ee/user_q8/200018474_sm.jpg 16 bar1bar2  32%
Total answers 50  
13. Lähima kolme aasta jooksul tahaksin rohkem tähelepanu pöörata: (mitmed võimalikud vastused)
Valida: kõik mitte ükski
Karjääri arendamisele 23 bar1bar2  19.3%
Haridusele 35 bar1bar2  29.4%
Välimusele 17 bar1bar2  14.3%
Pereelule 22 bar1bar2  18.5%
Armuelule 17 bar1bar2  14.3%
Religioonile 5 bar1bar2  4.2%
Karjääri arendamisele 23 bar1bar2  19.3%
Haridusele 35 bar1bar2  29.4%
Välimusele 17 bar1bar2  14.3%
Pereelule 22 bar1bar2  18.5%
Armuelule 17 bar1bar2  14.3%
Religioonile 5 bar1bar2  4.2%
Total answers 119  
14. Sinu osalemine selles uuringus aitas omandada olulisi andmeid minu diplomitöö jaoks. Tänan sind vastuste eest!
Kui oled huvitatud uuringu tulemustest - anna mulle teada, saadan need sulle.

Selgitus: Koguvastused on kõikide vastuste summa, mis osaleja on teatavale küsimusele vastanud.
Iga vastuse protsent arvutatakse jagades selle vastuse arvu kõikide küsimuste arvuga.