Demograafilised küsimused

Enter your information:
Gender
Age
Location
1. Teie kõrgeim lõpetatud haridustase:
2. Mitu inimest, kaasaarvatud Teie ise, kuulub Teie leibkonda?
3. Mis vanuses lapsed kuuluvad Teie leibkonda?
4. Palun märkige, missugust keelt Te kodus põhiliselt kasutate?
5. Milline on umbkaudne sissetuleku suurus Teie majapidamises ühe inimese kohta (maksude järel, kätte):
6. Kui suur umbkaudu on Teie eelarve toiduainetele ühes kuus kogu majapidamise kohta?
7. Kas Teie majapidamises on auto?
8. Kuidas Te põhiliselt ringi liigute? (many answers possible)
Muu:
9. Mis iseloomustab kõige paremini teie tegevusala praegusel hetkel?
10. Missugune on Teie töökoht:
11. Mil määral olete Te vastutav ostude eest oma majapidamises?
12. Kas Teile pigem meeldib proovida uusi asju (toiduaineid, kohti, trende jne)?
13. Mil määral on Teie elustiil keskkonnasõbralik?
 
1 – mitte kunagi
2
3
4
5 – alati
Ma tarbin bio/öko toitu
     
Ma sorteerin prügi (plastik, klaas, paber ja muu)
     
Ma kustutan tuled, kui lahkun ruumist
     
Ma eelistan nende firmade tooteid, mis on keskkonnasõbralikud (kasutavad rohelist energiat, vähendavad plastprügi tootmist jne)
     
Ma võtan toidupoodi kaasa oma kotid
     
Ma püüan osta vähem tooteid, mis on plastik- või PET pakendites
     
Ma annetan (raha või tööpanusena) organisatsioonidele, mis hoolitsevad keskkonna eest
     
14. Missuguseid neist sotsiaalmeedia võrgustikest Te külastate regulaarselt (vähemalt kord nädalas)? (many answers possible)
Muu:
15. Mida Te enamasti teete vabal ajal? (many answers possible)
Muu:
16. Mis on Teie peamised mured seoses Teie isikliku eluga ja globaalse olukorraga? (many answers possible)
Muu: