Laenukohustused

Enter your information:
Gender
Age
Location
1. Mis iseloomustab kõige paremini teie tegevusala praegusel hetkel?
2. Mis on Teie isiklik igakuine sissetulek (pärast makse)?
3. Kes Teie pereliikmetest on võtnud laenu? (many answers possible)
Muu:
4. Mitu laenu on praegu kokku Teie majapidamises?
5. Mis on kogusumma, mis Te peate igakuisel maksma laenude tagasimaksetena?
6. Mis eesmärgil Teie/Teie pere vajas laenu? (many answers possible)
Muu:
7. Kas praegune majandusolukord ohustab Teie võimet maksta tagasi laene?
8. Kas Te kavatsete võtta uusi laene järgneva aasta jooksul?