Results

View all your survey results in one place in real-time. Easy to follow the status of your survey; see how many respondents have participated and resend invitations if needed.
Connect.ee provides the following data on each survey:
  • Data summary of each question, including ready-to-use data graphs.
  • Download raw data (answers of each respondent) in Excel.
  • Download data summary in Excel.
  • Send or post a direct link of your survey results with data graphs.

Results of survey "Value system"
Results Respondents Excel Send results
 
Respondent #1 1 2 3
GenderMale
Age27
1. Haridustase
Select: all none
Algkool 0 bar1bar2  0%
Keskkool 0 bar1bar2  0%
Bakalaureus 1 bar1bar2  100%
Magister 0 bar1bar2  0%
Doktor 0 bar1bar2  0%
Algkool
Keskkool
Bakalaureus
Magister
Doktor
2. Töökogemus
Select: all none
Ei ole töökogemust 0 bar1bar2  0%
1-2 aastat kogemust 0 bar1bar2  0%
3-5 aastat kogemust 1 bar1bar2  100%
5-10 aastat kogemust 0 bar1bar2  0%
10 aastat ja rohkem 0 bar1bar2  0%
Ei ole töökogemust
1-2 aastat kogemust
3-5 aastat kogemust
5-10 aastat kogemust
10 aastat ja rohkem
3. Abielustaatus
Select: all none
Abielus, lapsed 0 bar1bar2  0%
Abielus, lapsi pole 1 bar1bar2  100%
Elan tüdruksõbra / poissõbraga 0 bar1bar2  0%
Lahutatud 0 bar1bar2  0%
Muu 0 bar1bar2  0%
Abielus, lapsed
Abielus, lapsi pole
Elan tüdruksõbra / poissõbraga
Lahutatud
Muu
4. Hinnake, mida hindate kõige rohkem oma elus (1 - kõige tähtsam; 8 - vähima tähtsusega.)
Place
Karjäär 1
Pere 2
Sõbrad 3
Armastus 4
Raha 5
Füüsiline atraktiivsus 6
Võim (ühiskondlik staatus) 7
Religioon 8
5. Seks on minu elus
Vähetähtis bar1bar2 Väga tähtis
8 / 10
6. Teistes inimestes väärtustan kõige enam:
Place
Ausust 1
Lojaalsust 2
Edukust karjääris 4
Loogikat ja intelligentseid oskusi 3
Raha 5
Füüsilist atraktiivsust 6
7. Usun, et
Oman mõju suurema osa asjade ja sündmuste üle oma elus 1 bar1bar2  100%
Minu elukäiku mõjutavad kõrgemad jõud ning ei ole mõtet midagi planeerida ja muuta üritada 0 bar1bar2  0%
Minu elukäiku mõjutavad kõrgemad jõud, kuid suudan neid muuta kui ma seda tõesti tahan 0 bar1bar2  0%
Oman mõju suurema osa asjade ja sündmuste üle oma elus
Minu elukäiku mõjutavad kõrgemad jõud ning ei ole mõtet midagi planeerida ja muuta üritada
Minu elukäiku mõjutavad kõrgemad jõud, kuid suudan neid muuta kui ma seda tõesti tahan
8. Tavaliselt hindan ennast ja teisi inimesi nii:
Select: all none
Mina olen hea aga teised inimesed on halvad 0 bar1bar2  0%
Mina olen halb aga teised inimesed on head 0 bar1bar2  0%
Mina olen hea ja teised inimesed on head 1 bar1bar2  100%
mina olen halb ja teised inimesed on samuti halvad 0 bar1bar2  0%
Mina olen hea aga teised inimesed on halvad
Mina olen halb aga teised inimesed on head
Mina olen hea ja teised inimesed on head
mina olen halb ja teised inimesed on samuti halvad
9. Vaata pilti, mida räägivad silmad inimese kohta?
img/ee/user_q7/200018473_sm.jpg
Õnneliku inimese silmad 1 bar1bar2  100%
Kurva inimese silmad 0 bar1bar2  0%
Ei oska öelda 0 bar1bar2  0%
Õnneliku inimese silmad
Kurva inimese silmad
Ei oska öelda
10. Minu jaoks on olulisem:
Järgida südant 0 bar1bar2  0%
Järgida mõistust 1 bar1bar2  100%
Järgida südant
Järgida mõistust
11. Milliseid väärtusi väärtustatakse sinu meelest tänapäeva ühiskonnas?
Raha
12. Millisel pildil tunned tugevamat armastust?
img/ee/user_q8/200018473_sm.jpg 0 bar1bar2  0%
img/ee/user_q8/200018474_sm.jpg 1 bar1bar2  100%
img/ee/user_q8/200018473_sm.jpg
img/ee/user_q8/200018474_sm.jpg
13. Lähima kolme aasta jooksul tahaksin rohkem tähelepanu pöörata: (many answers possible)
Select: all none
Karjääri arendamisele 1 bar1bar2  50%
Haridusele 0 bar1bar2  0%
Välimusele 0 bar1bar2  0%
Pereelule 1 bar1bar2  50%
Armuelule 0 bar1bar2  0%
Religioonile 0 bar1bar2  0%
Karjääri arendamisele
Haridusele
Välimusele
Pereelule
Armuelule
Religioonile
14. Sinu osalemine selles uuringus aitas omandada olulisi andmeid minu diplomitöö jaoks. Tänan sind vastuste eest!
Kui oled huvitatud uuringu tulemustest - anna mulle teada, saadan need sulle.